ویدیوگرافیک | فروش نوزاد در فضای مجازی

در جمهوری اسلامی کم و بیش دستگیری افرادی که اقدام به فروش نوزاد می‌کنند به گوش می‌رسد آن هم به لطف صفحات اینستاگرامی!

اگر چه فروش نوزاد در ایران جرم است اما ظاهرا پلیس فتا آنطور که باید اقدامی برای دستگیری باندهای فروش نوزاد در ایران انجام نمی‌دهد زیرا دغدغه‌های مهم‌تری برای حفظ آرمان‌ها دارند. در این ویدئو ببینید.