فرهاد فهندژ، شهروند بهائی به سلول انفرادی منتقل شد

در پی مثبت اعلام شدن نتیجه آزمایش کوید ۱۹ فرهاد  فهندژ، به سلول انفرادی در بند امن این زندان منتقل شد. 

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “حقوق بشر در ایران”، روز پنج شنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، فرهاد فهندژ، شهروند بهائی محبوس در اندرزگاه ۴ فرعی سالن ۱۰ زندان رجائی شهر کرج در پی مثبت اعلام شدن نتیجه غربالگری آزمایش کرونا به سلول انفرادی بند امن این زندان منتقل شد. این شهروند بهائی در حال تحمل حبس تعزیری ۱۰ ساله خود است.

انتقال فرهاد فهندژ به سلول انفرادی در بند امن زندان رجائی شهر کرج در حالی صورت گرفته که این شهروند بهائی از بیماری گوارش و ناراحتی قلبی « بسته شدن رگهای قلب » در رنج است و با توجه به شیوع ویروس کرونا احتمال هرگونه اتفاق برای این زندانی عقیدتی دور از ذهن نیست. 

فرهاد فهندژ، در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۸، به مرخصی اعزام شده بود و پس از اتمام دوران مرخصی و عدم موافقت مسئولان با تمدید این دوران برای سپری کردن ادامه حبس به زندان رجائی شهر کرج بازگشت.