بفرمایید آزادی – فرصتی برای هم‌پیمان شدن

«پهلوی» واژه‌ای است که در تمامی سال‌های بعد از انقلاب و به‌رغم تحولات عظیم ساختاری در عرصه سیاسی ایران توانسته پتانسیل خبرسازی خود را حفظ کند.

موافقان و حتی شمار قابل توجهی از مخالفان حکومت سابق ایران، بر سر این نکته اشتراک نظر دارند که این نام به خودی خود و به دلایل مختلف، به‌شکل کم‌رقیبی، از قابلیت جذب افکار عمومی برخوردار است.

این اقبال، به‌ویژه در سال‌های اخیر به‌دنبال سرخوردگی فزاینده عمومی از راهکارهایی همچون اصلاحات درون‌ساختاری در حکومت، همراستا شده است با تقویت گفتمان براندازی. تا جایی که فریاد زدن نام پهلوی‌ها جای بسیاری از شعارهای پیشین را گرفته؛ آن‌هم در واژگان معترضانی که شاید بیشترشان روزهای حکومت پیشین ایران را تجربه نکرده‌اند.

در این شرایط شاهزاده رضا پهلوی با اعلام آن‌که قصد دارد طی یک «پیمان نوین» با ایرانیان سخن بگوید، در مرکز توجهات رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت.

او سپس در پیامی که ۱۵ دقیقه طول کشید، گفت در پی رسیدن به قدرت نیست و می‌خواهد راهگشای روند دموکراتیک شدن کشور باشد. او خواستار گذر از جمهوری اسلامی، مسئولیت‌پذیری شهروندان، پیوند زدن اعتصابات و اعتراضات در نقاط مختلف کشور و تشکیل حلقه‌های نافرمانی مدنی در محیط‌های کار شد تا بتوان یک «شبکه بزرگ اعتراضات» در داخل کشور سازماندهی کرد.

در این برنامه با حضور روزنامه نگار و فعال سیاسی مهدی نخل احمدی و خانم دکتر میترا بابک روانکاو و پژوهشگری کنشگرا در عرصه سیاست به بررسی فرصت ها پیرامون پیمان نوین می‌پردازیم و بازخوردهای سیاسی-اجتماعی آن را مرور خواهیم کرد.