ویدیوگرافیک | فاجعه غذایی در ایران؛ مردم نان می‌خواهند!

اگر تا پیش از این ایرانی‌ها مطالبات سیاسی خود را فریاد می‌زدند، این روزها از سیستان‌وبلوچستان تا آذربایجان و از خوزستان تا خراسان خواسته اغلب مردم «نان» است.

گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در سال ۹۷ به جز سه دهک بالایی جامعه، همه ایرانی‌ها در «فقر مطلق غذایی» بوده‌اند.

حالا می‌توان با استناد به این گزارش حکومتی گفت ایرانی‌ها در کنار مردم گرسنه کنیا از دریافت میزان کالری استاندارد روزانه محروم هستند؛ فاجعه‌ای غذایی که تبعات آن بعدا معلوم می‌شود.