غلبه بر ترس | دکتر میترا بابک

ترس از تغییر، ترس از مطالبه و ترس از حکومت.

چه دلایلی باعث به وجود آمدن ترس میشوند؟ راهکار علمی برای از بین بردن ترس جامعه چیست؟ اساسا ترس باعث به وجود آمدن چه مشکلاتی میشود؟

خانم دکتر #میترابابک در برنامه ی این هفته ی #روانیار در مورد غلبه بر ترس صحبت میکند.