غلامعلی حسین قلیزاده، زندانی سیاسی از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد

غلامعلی حسین قلیزاده مهر عیسی کان, فعال ملی مدنی محبوس در زندان مرکزی ارومیه پس از کاهش محکومیت حبس تعزیری آزاد شد. 

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “حقوق بشر در ایران”، طی روزهای اخیر، غلامعلی حسین قلیزاده مهر عیسی کان, فرزند باقر, فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه پس از اجرای بخشنامه اخیر قوه قضائیه بر پرونده وی و کاهش مجموع حبس تعزیری از ۱ سال به ۳ ماه و ۲۸ روز حبس تعزیری از این زندان آزاد شد.

این فعال ملی مدنی از اردیبهشت ماه سالجاری برای تحمل حبس به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود.