غفور اسپندار با قرار وثیقه موقتا آزاد شد

غفور اسپندار با اتمام مراحل بازجویی و پس از قرار قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در ارومیه آزاد شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “ماف نیوز:، غفور اسپندار شهروند بازداشتی اهل اشنویه با قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه آزاد شد. او ۱۰ بهمن ۹۹ در اشنویه بازداشت و سپس جهت بازجویی به ارومیه منتقل شده بود.

آقای اسپندار به اتهام  “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم ایران” بازداشت شده است.

غفور اسپندار روز ۱۰ بهمن ۹۹ از سوی نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت و اواخر بهمن‌ماه جهت تکمیل بازجوییها به یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در ارومیه منتقل شده‌ بود.