گپ و گفت – غارت ۴۰ ساله ایران

جمهوری‌اسلامی بارها ثابت کرده است که نظامی ناکارآمد و فاسد است. نظامی که بعد از ۴۲ سال فقط به زور گلوله و کشتار مردم به دنبال خاموش کردن اعتراضات و انتقادهای شهروندان‌اش است. حسن روحانی، رییس‌جمهور این نظام قول داده است سال ۱۴۰۰ سال بهتری برای مردم خواهد بود. اما به گواه مردم کوچه و خیابان آنقدر با اوضاع خراب است که بهبود اندک هیچ گره‌ای از مشکلات آنان را باز نخواهد کرد. تحلیل‌های سیاسی هم وخیم شدن اوضاع در سال آینده را نشان می‌دهد.