علی واثقی از زندان اردبیل به مرخصی اعزام شد

 علی واثقی، فعال ترک آذربایجانی از زندان اردبیل به مرخصی اعزام شد.

به گزارش تلویزیون آزادی ، روز دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، علی واثقی، فعال ترک آذربایجانی از زندان اردبیل به مرخصی اعزام شد.

اعزام به مرخصی وی با تودیع قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی و به مدت یک هفته صورت گرفته است.

علی واثقی و بردارش رضا واثقی ۱۴ مهرماه ۱۳۹۹ توسط شعبه یک دادگاه تجدید نظر انقلاب اردبیل به اتهام «مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور از طریق چاپ شبنامه و فعالیت تبلیغی علیه نظام» هر کدام به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

این فعالین مدنی آبان ماه سال ۹۹ توسط ضابطین قضایی بازداشت و جهت سپری نمودن محکومیت ۲ ساله خود به زندان مرکزی اردبیل منتقل شدند.

علی واثقی و بردارش رضا واثقی در تاریخ ۲۱ خرداد ۹۹ در محل کارشان، بدون رویت حکم قضایی، با ضرب و شتم بازداشت و در تاریخ ۲۷ خرداد با تودیع قرار وثیقه ۱۱۰ میلیون تومانی برای هر کدام، بطور موقت آزاد شدند.