علی نانوایی، دانشجوی دانشگاه تهران به زندان و شلاق محکوم شد

علی نانوایی، دانشجوی بازداشتی دانشگاه تهران در اعتراضات آبان ماه به شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

این دانشجوی معترض بازداشتی در اعتراضات آبان ماه، به شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است که هر دو به مدت دو سال تعلیق شده‌اند.

آقای نانوایی همچنین به رونویسی از سه کتاب پسرک فلافل فروش، پایی که جا ماند و سه دقیقه در قیامت، محکوم شده است.

علی نانوایی، دانشجوی دانشگاه تهران روز دوشنبه ٢٧ آبان‌ماه ۱۳۹۸ در هنگام خروج از دانشگاه توسط نهادهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل‌ شده بود.

جلسه رسیدگی به  اتهامات علی نانوایی، روز سه‌شنبه ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، برگزار شده بود.