علی خیرجو فعال مدنی آذربایجانی در اردبیل بازداشت شد

علی خیرجو فعال مدنی ترک (آذربایجانی) در شهر اردبیل توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش تلویزیون آزادی، روز پنج شنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، علی خیرجو فعال مدنی آذربایجانی (ترک) شهروند اردبیل در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گفته شاهدان عینی، نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم اقدام به بازداشت آقای خیرجو می کنند که با مخالفت شدید این فعال مواجه می شوند.

گفته می شود، نیروهای انتظامی و یگان ویژه همچنین، همسر و خانواده او را مورد ضرب و جرح شدید قرار داده اند.

این فعال ملی مدنی، پیشتر نیز در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۷، در جریان برگزاری مراسم قلعه بابک به همراه چندین تن دیگر از فعالان ملی مدنی در شهرستان بازداشت و چندی بعد با تودیع قرار وثیقه از بازداشت آزاد شده بود.