علی خیرجو به اداره اطلاعات اردبیل احضار شد

علی خیرجو، فعال مدنی آذربایجانی از سوی شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل به اداره اطلاعات این شهر احضار شد.

به گزارش تلویزیون آزادی، علی خیرجو، فعال مدنی آذربایجانی در صحفه اینستاگرامی خود نوشت شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل با ارسال ابلاغیه‌‌ای از او خواسته است حداکثر ظرف ۵ روز جهت اخذ توضیح در اداره اطلاعات این شهر حضور یابد. 

در ابلاغیه ارسالی، به امکان داشتن وکیل از سوی آقای خیرجو هنگام مراجعه به اداره اطلاعات اردبیل نیز اشاره شده است.

این احضاریه بعد آن صادر شده که دادگاه تجدید نظر اردبیل رأی صادره در دادگاه بدوی علیه آقای خیرجو را فاقد دلایل قضایی خوانده و این فعال مدنی نیز به احضار تلفنی و غیرقانونی کارشناس پرونده تمکین نکرده است.

در بخش نخست پرونده، شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری اردبیل آذرماه امسال علی خیرجو و میثم جولانی دیگر فعال آذربایجانی را به اتهام «مشارکت در اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» هر کدام به ۴ ماه حبس تعزیری و ۲۰ ضربه شلاق محکوم کرده است.

این دو فعال ترک پس از بازداشت نیز با دو اتهام دیگر مواجه شده‌اند که جهت بررسی به دادگاه انقلاب این شهر ارجاع داده شده‌اند.