ویدئوگرافیک | علی خامنه‌ای و تحریم‌های کشنده آمریکا!

برقراری تحریم‌های تازه‌ آمریکا علیه جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. دولت ترامپ با فعال کردن مکانیسم ماشه، تحریم‌های سختی را علیه سازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع و سازمان هوا فضا اعمال کرده است.

ظاهرا ترامپ تا رژیم ایران را به زانو در نیاورد، ول‌کن ماجرا نیست.

تحریم‌های جدید آمریکا عرصه را بر علی خامنه‌ای تنگ‌تر خواهد کرد و احتمال اینکه او مجبور به مذاکره شود، بیشتر از گذشته شده است؛ این تحریم‌ها برای مرگ طراحی شده‌اند!