علیه فراموشی در سال نو

کم نیستند ایرانیانی که در آستانه ی سال ۹۹ نگرانی به حقی آزارشان می دهد. نگرانی این است:

مبادا زیر سلطه ی ویروس کرونا. رادیوها و تلویزیون های فارسی زبان خارج از کشور، موضوع حیاتی و مهمی را که « خبررسانی علیه فراموشی» است را از یاد ببرند.

مبادا از آن چه جمهوری اسلامی بر سر مردم آورده و سال ۹۸ را خونین کرده، ناگفته بگذرند و آن را کمرنگ کنند.

مبادا در حد بالایی که نیاز است از کشتار و حبس و شکنجه ی معترضان آبان ۹۸ نگویند.

مبادا از سرکوب وحشیانه ی خانواده های قربانیان آبان ۹۸ نگویند.

مبادا از رسوایی حکومت در اندک مشارکت مردم در انتخابات مجلس نگویند و نگویند که هرچند این رویداد برای حکومت «انتخابات» بود، اما از نگاه مردم «رفراندوم» بر ضد جمهوری اسلامی و «نه» به آن بود.

مبادا از عمیق شدن شکاف طبقاتی در سال ۹۸ نگویند و نگویند زنان و مردان بیکار و دردمند، چگونه فرزندان دلبند شان را راهی خیابانها و کارگاههای زیرزمینی برای دریافت مزد اندک می کنند.

مبادا نگویند که علی خامنه ای با ایرانیانی که خواستار استعفایش شده اند، چه ها کرده است.

مبادا از بدتر شدن شرایط زندانها و به خصوص زندان های زنان نگویند.

مبادا از احکام قضایی که سیاسی است و بر ضد منتقدین و صاحبان عقاید متفاوت است نگویند.

مبادا از پرواز مرگ اوکراین که لکه های خون را بر قبای جمهوری اسلامی بیش از پیش دیدنی کرد، نگویند و نگویند که با خانواده های قربانیان در ساقط کردن این هواپیما چه ها کرده اند.

و مبادا از خطای فاحش مردم در تشییع جنازه ی قاسم سلیمانی نگویند.

و مبادا از تاخیر عمدی اعلام وضعیت مخاطره آمیز ویروس کرونا نگویند.

اگر این ها و بسیاری رویدادهای ضد مردمی را که در سال ۹۸ در ایران اتفاق افتاده را نگویند، به وظیفه عمل نکرده اند.

بلکه به « ضرورت خبررسانی علیه فراموشی» پشت پا زده اند.

ایرانیان در خانه های خود و قرنطینه های خودساخته، نشسته اند تا رسانه های فارسی زبان خارج از کشور، خطوط رویدادهای ۹۸ را پررنگ و برجسته کرده و منتشرکنند.

در خانه نشسته اند و دوست دارند باز نشر بیانات و سخنرانی های چپ اندر قیچی و شرم آور و متناقض مدیران کشور را در هریک از رویدادهای ۹۸ بشنوند.

در غیر این صورت، رسانه های فارسی زبان خارج از کشور از این حیث قابل نقد خواهند بود که روی «اقدام علیه فراموشی» خط کشیده اند و فراموشی را تبلیغ کرده اند، زیر سلطه ی ویروس کرونا!

مهرانگیز کار
ساعات آخر سال ۹۸
واشنگتن دی سی