علیرضا نبوی چاشمی با قرار وثیقه آزاد شد

علیرضا نبوی چاشمی، شهروند اهل شهرستان سمنان به صورت موقت آزاد شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “هرانا”، روز پنجشنبه ۱۴ اسفندماه، علیرضا نبوی چاشمی، شهروند اهل شهرستان سمنان با تودیع قرار وثیقه و تا پایان دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سمنان آزاد شد.

او روز شنبه ۲۵ بهمن‌ توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. نیروهای امنیتی پس از بازداشت این شهروند، منزل پدری وی را مورد تفتیش قرار داده و گوشی‌های تلفن همراه و برخی مدارک شناسایی او را ضبط و با خود بردند.

آزادی این زندانی سیاسی سابق با تودیع قرار وثیقه دو میلیارد تومانی و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

 تا لحظه تنظیم این گزارش، از اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دست نیست.

علیرضا نبوی چاشمی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد.