عقب‌نشینی نظام در برابر کارگران شهرداری شوشتر

نظام بعد از سه روز اعتصاب بیش از ۴۰۰تن از کارگران شهرداری شوشتر، مجبور به عقب‌نشینی شد و به خواسته‌های کارگران تن داد.

کارگران شهرداری شوشتر شامل کارگران واحد موتوری و اداری با همراهی کارگران فضای سبز و خدماتی (تنظیف و حمل زباله) در روزهای ۲۳و ۲۴و ۲۵مهر مقابل شهرداری شوشتر اعتراض و اعتصاب کردند.

کارگران طی این چند روز به نشانه اعتراض از جمع‌آوری زباله‌های برخی مناطق شهر خودداری کردند.

تبدیل وضعیت کارگران و کارکنان پیمانی به قراردادی و پرداخت حقوق عقب‌افتاده کارگران،از خواسته‌های کارگران بود. به‌گفته یکی از کارگران حقوق کارگران از فروردین‌ماه تابه‌حال پرداخت نشده است. رسانه‌های داخلی نیز خبر دادند که این کارگران اکنون مدت ۶ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند.

کارگران شهرداری شوشتر گفته بودند عقد قرارداد مستمر و دائم، تأمین امنیت شغلی کارگران، دادن حق اعتراض و بیان مشکلات صنفی از سوی کارگران و مشخص شدن زمان پرداخت حقوق در هر ماه و پرداخت شدن حق بیمه از خواسته‌های آنان است که تا کنون اهمیتی از سوی مسئولان به حقوق قانونی آنها داده نشده است.

در اثر اعتصاب کارگران، کارگزاران نظام مجبور به عقب‌نشینی شد و وعده داد که خواسته‌های کارگران را محقق کنند.

طی هفته‌های اخیر کارگران شهرداریها در مناطق مختلف کشور از جمله دزفول، آبادان، اهواز، زابل دست به اعتراض زده‌اند.