عصر نافرجامی ها برای جمهوری اسلامی

چند روز قبل موضع رئیس و سخنگوی قوه ی قضائیه را در رابطه با اعتراضات به حکم اعدام سه تن از معترضین آبانماه مرور میکردم . رئیسی ، رئیس قوه ی قضائیه گفته است که برای ما اعتراض و اغتشاش فرق دارد .اما او مشخص نکرد که مردم چگونه و با چه مکانیسمی میتوانند اعتراض کنند ، در قوانین جمهوری اسلامی شرط اعتراض، گرفتم مجوز از وزارت کشور هست . این وزارتخانه تا کنون هیچ مجوزی برای اعتراض مردم به حاکمیت و عملکرد آن صادر نکرده است . از آن بدتر اما مواضع سخنگوی قوه ی قضائیه بود . اون به صراحت اعلام کرد که معترضین در فضای مجازی واقعی نیستند و رباط هستند . به گفته ی اسماعیلی آنها هم که رباط نیستند یا منافق هستند و یا سلطنت طلب و یا عوامل بیگانه . سخنگوی قوه ی قضائیه دلیل به تعویق افتادن رای اعدام سه معترض آبانماه را نه درخواست و مطالبه مردم ، که توصیه ی برخی از دلسوزان نظام دانسته که قوه ی قضائیه هم بنا به این توصیه ها تصمیم به بررسی مجدد پرونده گرفته است . کاش حاکمیتها آنقدر درایت و شعور می داشتند تا شهروندان خود را به آنجایی نرسانند تا به هر قیمت کمر به قتل و سرنگونی آنها ببندند .

میهمانان:
فرانک چالاک – تحلیلگر سیاسی
حمید آصفی – تحلیلگر سیاسی