عباس لسانی سمبلی برای مقاومت و مظلومیت خلق تُرک آذربایجان

اکنون یکسال از دستگیری و حبس غیرقانونی عباس لسانی میگذرد!
یکسال پیش، به تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۷، ظلمی دیگر بر مظلومیت آذربایجان افزوده شد!
یکسال پیش، یکبار دیگر خودسری و بی اعتنایی به قانون، حقوق فردی و حقوق شهروندی، چهرۀ عریانش نمایان شد!
یکسال پیش، به تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۷، عباس لسانی زندانی سیاسی و مبارز خستگی ناپذیر خلق تُرک آذربایجان که خود برای اعادۀ حق به دادگاه انقلاب تبریز مراجعه کرده بودند؛ حقشان پایمال شد!، ایشان که جهت اعتراض به یک حکم صادره در رابطه با پرونده‌ای، به شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز مراجعه کرده بود؛ هنگام خروج، در آستانۀ درب اُتاق شعبه مذکور، مأموران امنیتی او را بازداشت و با خود بردند. در حالی که خانواده اش مدتها از وضعیت او بی خبر بودند!
و این کمال بی اعتنایی و بی حرمتی به شأن و منزلت خانواده هاست! و خلاف قانون و عرف میباشد!

البته این رویۀ کلی نیروهای امنیتی است که با احساسات و عواطف خانواده های فعالان هویت طلبِ تُرک آذربایجانی بازی میکنند! رفتاری که نتیجۀ قدرت افسارگسیخته میباشد!
و… نهایت با پیگیری مداوم خانوادۀ مضطرب و نگرانش، مشخص شد که به ادارۀ اطلاعات اردبیل منتقل کرده اند!
در تداوم این رفتارهای ایذایی، عباس لسانی در محاکمۀ بَدوی، در شعبۀ یک دادگاه انقلاب اردبیل به هشت سال زندان محکوم و در مرحلۀ تجدید نظر نیز حکم صادره از هشت سال به پانزده (۱۵) سال افزایش داده شد!

جالب است بدانید مقامات قضایی تبریز برای دستگیری عباس لسانی با نیروهای امنیتی اردبیل همکاری کرده بودند!
و نیز جالب است بدانید هنگامی که عباس لسانی در دادگاه بَدوی به ۸ سال زندان محکوم شد؛ آقای عتباتی سمت دادستانی کل استان اردبیل را داشتند و کیفر خواست توسط ایشان تنظیم شده بود و در دادگاه تجدید نظر بعداز ریاست آقای ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه؛ قاضی عتباتی به مقام مدیر کل دادگستری استان اردبیل و ریاست دادگاه انقلاب اردبیل منسوب شده بودند!

اعتراض به بی قانونیها در رابطه با دستگیری، زندانی شدن و محکومیت عباس لسانی؛ خود به یک نهضت سراسری در درون حرکت ملی و جنبش هویت طلبی ملت تُرک آذربایجان تبدیل شد!
در شهرهای مختلف دهها هزار برگ تراکت و شبنامه در حمایت از عباس لسانی وسایر زندانیان سیاسی پخش شد!
افراد در کلیپهای ویدیویی کوتاه با نشان دادن هویت خویش، اعتراض خود را به بازداشت و آزار و اذیّت عباس لسانی ابراز کرده و گفتند:
«من هم عباس لسانی هستم!»

به عنوان اعتراض به پرونده سازیها بر علیه عباس لسانی و دستگیری و زندانی شدن ایشان؛ سایر زندانیان سیاسی و فعالان ملی-مدنی آذربایجان؛ دیوار نویسیهای متعدد در شهرهای مختلف انجام شد!
و درهمین راستا بعضاً اعتراضات و تجمعات خیابانی به وقوع پیوست!
در حمایت و دفاع از حقوق مدنی و شهروندی عباس لسانی، لطیف حسنی، سایر زندانیان سیاسی و فعالان ملی-مدنی تُرک آذربایجانی؛ صدها نوشته به رشتۀ تحریر در آمد. حتی فعالان ملی-مدنی ائتنیکهای غیر ترک، به این دستگیریهای غیر قانونی اعتراض کردند

مجامع بین المللی، مراکز حقوق بشری، شخصیتهای شناخته شدۀ بین المللی و دانشگاهی، به این بی عدالتیها اعتراض کردند و خواستار آزادی عباس لسانی و سایر زندانیان سیاسی و هویت طلب آذربایجان شدند!
دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش به نقض حقوق بشر به طورکلی، نقض حقوق ترکان آذربایجان و دستگیری و زندانی شدن فعالان هویت طلب تُرک و به طور مشحص به دستگیری و زندانی شدن عباس لسانی اعتراض و خواستاری آزادی ایشان شدند!
همچنین بعضی از فعالان مدنی و سیاسی کشورهای تُرک خواستار آزادی عباس لسانی شدند!

امروز شعار «عباس لسانی را آزاد کنید» ویا «فعالان ملی- مدنی تُرک آذربایجانی را آزاد کنید» به شعارهای عمومی تبدیل شده است!
با تمام این تفاصیل، بی قانونیها ادامه پیدا کرد. و فشار حداکثری از سوی نیروهای امنیتی و قضایی بَرعلیه فعالان ملی-مدنی تُرک آذربایجان تداوم داشته و دارد! همزمان با این گونه دستگیریها عرصه های فعالیتهای فرهنگی-مدنی نیز به شدت تنگ و محدود شد! با این حال فعالان ملی-مدنی تُرک آذربایجان به فعالیتهای اصولی و قانونمند خود ادامه دادند! و میدهند! همین پایداری قانونمند، سبب گشت به رغم تمام محدویتها و تحمیل هزینه های سنگین؛ به تعداد فعالان عرصۀ هویت طلبی خلق تُرک آذربایجان افزوده شود! و سبب شد هویت طلبان تُرک آذربایجانی راههای جدیدی را برای دفاع از هویت ملی- اتنیکی خود جستجو و کشف کنند!

یکی از این راههای جدید، حضور یکصد هزار نفری هواداران تراختور در بازیهای تیم فوتبال تراختور با دیگر تیمهای فوتبال میباشد که یکصدا فریاد سر میدهند:
«آذربایجان وار اولسون – لسانی آزاد اولسون» ویا «عباس بَی آزاد اولسون»
«آذربایجان وار اولسون – حسنی آزاد اولسون» ویا «لطیف بَی آزاد اولسون»
« ماهمه لسانی هستیم !» و…

نصب پوسترهای عباس لسانی ، سایر زندانیان تُرک آذربایجانی و بنرهایی که در آن بر زبان مادری، آزادی عباس لسانی و دیگر محبوسین آذربایجانی… تأکید شده بود به تعداد بی شمار در شهرهای مختلف به دفعات اتفاق افتاد و ادامه دارد! همچنین در استادیومها بنرهایی در حمایت از زندانیان سیاسی و در خواست آزادی عباس لسانی باز کردند.
در شبکه های مجازی از جمله در تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ و…. هر روز صدها یادداشت دربارۀ زندانیان سیاسی ترک آذربایجانی، زبان تُرکی، تاریخ و هویت ترکان منتشر و باز نشر میشود!

اعتراضات به تمام ابعاد اعمال محدودیتها و بی عدالتیها برعلیه فعالان تُرک آذربایجانی؛ از سوی اقشار مختلف ترک آذربایجان کماکان ادامه دارد!
آخرین ترفند نیروهای امنیتی و در ادامۀ آن عوامل قضایی، وارد کردن اتهام : « تشکیل و اداره جمعیت(گروه) غیرقانونی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» میباشد! که از این طریق و با پرونده سازی ده (۱۰) تا پانزده(۱۵) حبس را به متهمین تحمیل میکنند! در همین رابطه عباس لسانی را در شعبه یک دادگاه انقلاب اردبیل ابتدا به هشت (۸)سال و در مرحلۀ تجدید نظر به تحمل پانزده(۱۵) سال حبس محکوم کردند!

این طور که پیش میرود به تدریج زندانها از فعالان تُرک آذربایجانی پُر خواهد شد! اما چیزی از حقانیت تُرکان آذربایجان کم نخواهد شد! والبته در نهایت حق پیروز است!

جالب است بدانید محمدرضا فقیهی وکیل عباس لسانی را، به اتهام واهی افشای محتوای پرونده عباس لسانی، دستگیر و با پرونده سازی زندانی کردند! که با وثیقه آزاد شده اند! البته در اصل ایشان را به دلیل جدیت در پیگیری پروندۀ موکل خود عباس لسانی، تحت فشار و ارعاب قرار میدادند!
این گونه رفتارهای غیر متعارف و غیر قانونی تا بدانجا شدت پیدا کرد که عمادالدین باقی به این رفتارهای امنیتی و قضایی اعجاب انگیز، طی مقاله ای که در روزنامه شرق منتشرش کرد؛ به شدت اعتراض نمود! واین میتواند مقدمه ای مبارک برای پیوند مبارزات حق طلبانه باشد!

یکی از اقدامها و رفتارهای غیر قانونی نیروهای امنیتی، تلاش برای ایجاد اختلال در منبع در آمد خانواده های فعالین ملی- مدنی تُرک آذربایجانی میباشد! تا از این طریق بتوانند آنهارا تحت فشار قرار دهند! در راستای این گونه فشارهای غیر قانونی؛ تضییقات نیروهای امنیتی و عوامل قضایی از خود عباس لسانی فراتر رفته و تمام خانوادۀ او را در بر گرفت است! به طوری که اخیراً «مغازۀ تعمیرات طلای» علی لسانی، پسر عباس لسانی را پلمپ و تعطیل کردند!

این تضییقات اگر در اوایل هم آزار دهنده باشد، که هست؛ در دراز مدت سبب آب دیدگی و استحکام مبارزات فعالان ملی- مدنی تُرک آذربایجان خواهد شد! و همه خود را برای بدترین برخوردها آمده خواهند کرد!
من یقین دارم با تمام ناملایمتها، مبارزات هویت طلبانه، برابری خواه و مساوات طلب خلق تُرک آذربایجان بی وقفه ادامه خواهد یافت! این صدایی نیست که کسی بتواند آنرا در گلوها خفه کند!

عباس لسانی بیش از سی(۳۰) است که بی وقفه و خستگی ناپذیر در راه اعادۀ حقوق برحق خلق تُرک آذربایجان و سایر خلقهای ترک ساکن ایران، به همراه خیل عظیم فعالان تُرک، در مبارزات حق طلبانه شرکت دارد!
عباس لسانی فعال سرشناس و مبارز خستگی ناپذیر راه عدالت، آزادی بیان و زندانی هویت طلبِ شناخته شده و مطرحِ تُرک آذربایجانی است!

عباس لسانی از ابتدای شروع مبارزات هویت طلبانه، برابری طلب و مساوات خواه خلق تُرک آذربایجان در دوران معاصر، در صف مقدم مبارزات خلق تُرک آذربایجان مشارکت داشته است و در برابر هزینه های فراوان تحمیلی قد خم نکرده است!
عباس لسانی در راه احیا و اعادۀ حقوق بر حق خلق تُرک آذربایجان وسایر خلقهای تُرک در ایران، مبارزات بی وقفه ای را پیش برده است و در این راه متحمل هزینه های جانی و مالی فراوانی شده است!
عباس لسانی در این مبارزات بارها بازداشت، دستگیر و زندانی شده است! و در زندانهای طویل المدت تحمیلی، متحمل شکنجه های روحی و جسمی فروانی بوده است!
با این حال مبارزات عباس لسانی ادامه دارد….

و سخن آخر اینکه زندگی ادامه دارد! چون مبارزه ادامه دارد!….

✏️اکبر آزاد