عادل گرجی به حبس و کار اجباری در دانشگاه محکوم شد

دادگاه تجدیدنظر استان تهران عادل گرجی، دانشجوی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران را به حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرد.

 امروز دوشنبه ۹ تیر ماه ۱۳۹۹، عادل گرجی، فعال دانشجوئی و دانشجوی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تهران توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم  به ۳ ماه فعالیت رایگان در معاونت آموزشی دانشگاه آزاد و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات و انجمنهای سیاسی و اجتماعی محکوم شد. این فعال دانشجوئی در مرحله بدوی توسط شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت همین اتهام به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شده بود. 

بنقل از یک منبع مطلع ضمن اعلام این خبر گفت: “براساس دادنامه ای که امروز دوشنبه به عادل گرجی از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران ابلاغ شده این دانشجو با اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۱سال حبس تعزیری و ۳ ماه فعالیت رایگان در معاونت آموزشی دانشگاه آزاد و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب, گروهها و دسته جات و انجمنهای سیاسی و اجتماعی محکوم شد. افزایش محکومیت این فعال دانشجوئی به دلیل اعتراض نماینده دادستان به حکم صادره در دادگاه بدوی صورت گرفت”. 

در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸؛ عادل گرجی؛ پس از تبرئه از بابت ۲ اتهام “تبلیغ علیه نظام”, “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی”, فقط از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری, ۳ ماه فعالیت رایگان در معاونت آموزشی دانشگاه آزاد و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب, گروهها و دسته جات و انجمنهای سیاسی و اجتماعی محکوم شده بود.