عادل ناصرى در زندان سپیدار اهواز جان خود را از دست داد

عادل ناصرى، زندانی ۳۵ ساله که به اتهام قتل در زندان سپیدا اهواز حبس بود روز دوشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۹ طى تماسى از مرگ او در زندان خبر دادند

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی”، عادل ناصرى، زندانی ۳۵ ساله که به اتهام قتل در زندان سپیدا اهواز حبس بود روز دوشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۹ طى تماسى از مرگ او در زندان خبر دادند

عادل ناصرى به اتهام قتل در حبس بود و مدتى پیش تبرئه شد و منتظر نتیجه تجدید نظر نهائى بود،اما روز دوشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۹ طى تماسى از زندان سپیدار با خانواده اش ،به آنها گفته شده:” ناصر به دلائل نامعلومى فوت کرده است”.جسد عادل ناصرى روز چهارشنبه۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۹ به خانواده اش تحویل داده شد. در هنگام دفن بستگانش متوجه مى شوند که ناصر از ناحیه بینى صدمه دیده و بینى او خونى است.

بستگان او مى گویند: “عادل جسم سالمى داشت وهیچگونه مشکلى از نظر تندرستى نداشت، اما متاسفانه از روز اعتراض زندانیان در زندان سپیدار ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ هیچگونه خبرى از او نداشتیم تا اینکه مرگ او را در روز دوشنبه به ما گفتند.

این منبع مى گوید: افراد زیادى در اعتراضات زندانیان زندان سپیدار کشته شده اند و مقامات قضائى و مسؤولین زندان با ممنوع الملاقات کردن خانواده ها و حصار زندان و بازداشت تعداد زیادى از آنان تا کنون اطلاعات دقیق از سرنوشت زندانیان به خانواده ها نمى دهند امرى است که باعث نگرانى خانواده هاى زندانیان شده است. بستگان این زندانى مى گویند: “عادل در اعتراضات زندانیان کشته شده است و مقامات قضائى و امنیتى به ما دروغ مى گویند و نمى خواهند حقیقت را بگویند”.