ویدیوگرافیک | طلبه ی چینی مقدس است

عامل اصلی شیوع کرونا در ایران نیز تبدیل به موضوعی محرمانه و امنیتی شده است.‌

گزارش ها حاکی از حضور چند صد طلبه ی چینی در قم است. ایسنا نیز خبر از مسافرت اخیر طلبه های چینی به کشورشان و بازگشتِ آن ها به ایران داده بود. خبری که البته بلافاصله حذف شد.

جزییات بیشتر را درباره ی عامل انتقال کرونا از چین به ایران در این ویدئو ببینید.‌