طرح نمایندگان «فراکسیون امید» مجلس برای لغو افزایش قیمت بنزین

بر اساس طرح فراکسیون امید، «هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید در قالب لوایح بودجه سنواتی به تصویب مجلس برسد».

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، خبر داده است که هیات رئیسه فراکسیون امید (اصلاح‌طلبان) مجلس روز شنبه جلسه‌ای فوق‌العاده داشته و مصوب کرده است که در جلسه روز یکشنبه ۲۶ آبان «طرح فوریتی بازگشت قیمت بنزین به قیمت قبل» ارائه شود.

بر اساس طرح فراکسیون امید، «هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید در قالب لوایح بودجه سنواتی به تصویب مجلس برسد».