ویدئوگرافیک | طرح تقسیم بلوچستان با هدف تجزیه هویتی قوم بلوچ!

جمهوری اسلامی تصمیم به تقسیم سیستان و بلوچستان گرفته و برایش هم مهم نیست که مردم این استان چه نظر و خواستی دارند.

فعالان مدنی بلوچ هم که هشتگ نه به تقسیم بلوچستان را در توییتر داغ کردند، در نهایت با کندی سرعت اینترنت مواجه شدند.

شهروندان بلوچ می‌گویند رژیم ایران با طرح تقسیم بلوچستان در پی تغییر بافت جمعیتی این استان محروم، تجزیه هویتی قوم بلوچ و ایجاد مناصب دولتی برای مرکزنشینان است.

شما فکر می‌کنید انگیز حکومت از اجرای این طرح چیست؟