چارچوب – ضررت فعالیت تشکل محور

جامعه ایران سالهاست که برای پوست اندازی و رسیدن به یک حاکمیت سکولار و دموکراسی در تلاش است و در این مسیر تجربیات موفق و ناموفق زیادی را پشت سر گذاشته است. نسلهایی که در مبارزه پشت هم قرار گرفتند اما از نظر تفکر و نوع فعالیت تحولات بسیاری داشتند. این تحولات بخشی تحت تاثیر مطالعات تحولات بین المللی و بررسی ایده های مختلف بوده و بخش غیر قابل انکاری هم متاسفانه تحت تاثیر سیستم آموزشی و پروپگاندای رسانه ای جمهوری اسلامی.

در این شرایط فعالین مدنی با سابقه همواره بر ضرورت تشکل سازی و فعالیت مدنی هدفمند تاکید کرده و میکنند اما جمهوری اسلامی با ابزارهای مختلفی که در دسترس دارد، با ماکسیمم توانش در مقابل این، مقاومت نشان داده است.

کارشناسان:

حشمت طبرزدی، زندانی سیاسی سابق و دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران

مهدیه گلرو، زندانی سیاسی سابق، فعال سیاسی و فعال مدنی