ضرب و شتم احمد امین پناه زندانی سیاسی در زندان سنندج

احمد امین پناە، زندانی سیاسی زندان مرکزی سنندج،  توسط مسئولین زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بدون رسیدگی پزشکی به بند بازگرداندە شدە است.

به گزارش شبکه آزادی به نقل از “هەنگاو”، شدت ضربات موجب شکستگی انگشت دست و آسیب بازو و مچ هر دو دست این زندانی سیاسی شده است.

‎احمد امین‌پناه داماد رامین حسین پناهی بهمراه زبیر حسین پناهی و افشین حسین پناهی فعالان مدنی کرد که در تیرماه سال گذشته بازداشت و در آبان ماه ۱۳۹۶ در شعبه یکم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سعیدی به اتهام برگزاری مراسم نوروز و همکاری با احزاب کردی به ترتیب به پنج سال ، شش سال و هشت و نیم سال زندان محکوم شدند.

نیشتمان حسین پناهی، همسر این زندانی سیاسی  سەشنبە ١١ اردیبهشت ٩٧، پس از اطلاع انتقال رامین حسین پناهی بە قرنطینە زندان مرکزی سنندج جهت اجرای حکم اعدام خودکشی و بە زندگی خود پایان دادە بود.