ضبط ۵٠ رأس اسب بارکش کاسبکاران در اشنویه

روز سه‌شنبه هفدهم اردیبهشت‌ماه، ۵٠ رأس اسب بارکش کاسبکاران در روستای “میراوه” از توابع اشنویه توسط نظامیان حکومتی ضبط شدند.

نیروهای نظامی حکومت همچنین اجناس کاسبکاران را ضبط و توقیف کرده‌اند.

در همین رابطه نیز، روز یکشنبه یکم اردیبهشت‌ماه، نیروهای سپاه پاسداران ١٢ رأس اسب بارکش یک کاسبکار کُرد به نام “حسن آلانی” را در روستای “هق” از توابع اشنویه ضبط و با خود بردند.

سالانه نیروهای نظامی حکومت ایران ضمن ضبط و تلف نمودن اسب‌های کاسبکاران، کلیه‌ی اجناس و وسایل همراه آنان را نیز توقیف می‌کنند. طبق بند ١ مادە ٢ اجناس قاچاق، اگر بهای اجناس واردە کمتر از یک میلیون تومان باشد، جرم محسوب نمی‌شود و در بیشتر اوقات، بهای اجناس واردە از سوی کاسبکاران کمتر از این قیمت بودە است.