صلاح گوری با تودیع وثیقه آزاد شد

صلاح گوری (بهرامیان) شهروند بازداشتی اهل شهرستان اشنویه پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقه آزاد شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “ماف نیوز”، “صلاح گوری (بهرامیان)” پس از اتمام بازجوییها با تودیع وثیقه موقتا تا هنگام پایان مراحل دادرسی از یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه آزاد شد.

اتهام مطروحه علیه این شهروند، “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” عنوان شده است.

وی شب یک شنبه ٢٢ فروردین ۱۴۰۰ از سوی نیروهای امنیتی در محل سکونتش بازداشت و سپس جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه منتقل شده بود.

صلاح گوری (بهرامیان) اهل روستای گندویله از توابع اشنویه است.