صابر قادری فعال محیط زیست کُرد جهت اجرای حکم بازداشت شد

یک فعال محیط زیست کُرد به نام “صابر قادری” اهل شهرستان دهگلان جهت اجرای حکم بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از کردپا، روز شنبه ۱ آذر ماه ۱۳۹۹، صابر قادری، اهل شهرستان دهگلان، پس از بازداشت توسط ماموران امنیتی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲۸ ماهه خود به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. این فعال محیط زیست در مرحله بدوی توسط شعبه دادگاه انقلاب سنندج به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۳ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. با اعمال قانون تجمیع جرائم، تحمل ۲۸ ماه از این مدت برای صابر قربانی اجباری است. 

مهرماه سال جاری، حکم شش سال زندان این فعال محیط زیست در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر سنندج به سه سال زندان کاهش پیدا کرد.

روز چهارشنبه دوازدهم شهریورماه، نشست دادگاه تجدیدنظر صابر قادری در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر سنندج به ریاست قاضی “مصطفی طیاری” برگزار و حکم پنج سال زندان وی به اتهام “عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران” به ٢٨ ماه حبس و حکم یکسال زندان او به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ٨ ماه حبس کاهش یافته و برطبق قانون تجمیع احکام، حکم ٢٨ ماه زندان این فعال محیط زیست قابل اجراست.

این فعال کُرد روز دوشنبه هجدهم آذرماه ٩٨ بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از سه ماه بازداشت با قرار وثیقه ٢٠٠ میلیون تومانی به شیوه موقت آزاد شده بود.