شیوا مجرد با قرار وثیقه از زندان مرکزی اورمیه آزاد شد

شیوا مجرد فعال مدنی ترک (آذربایجانی) با قرار وثیقه از زندانی مرکزی ارومیه آزاد شد.

به گزارش تلویزیون آزادی، امروز پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۹، شیوا مجرد فعال مدنی آذربایجانی که پنج شنبه هفته گذشته ۲۶ تیر ۱۳۹۹ در منزل پدرش بازداشت شده بود پس از کاهش قرار با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.

او در پی فراخوان قبلی و در واکنش به درگیری های کشور آذربایجان و ارمنستان، در مقابل ساختمان کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز حضور داشت که باعث بازداشت این فعال مدنی ترک شد.

اتهام خانم شیوا مجرد تبلیغ علیه نظام عنوان شده است.

پیشتر نیز سالار طاهر افشار و فرید خورشیدی دو فعال مدنی اورمیه ای با تودیع قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی به طور موقت از زندان اورمیه آزاد و دیگر بازداشت شدگان آقای رحیم ساسانی،سعدالله ساسانی،مقصود فضلی چیمن زمین و خانم ها حکیمه احمدی و یاسمین ظفری کماکان بطور بلاتکلیف در زندان مرکزی تبریز در بازداشت بسر می برند.