شوی انتخابات در نظام نامشروع ولی‌فقیه!

انتخابات در ایران بیش از هر چیز #نمایش_دموکراسی برای فریب مجامع و محافل بین‌المللی است؛ جایی که علی خامنه‌ای با نظام تک‌حزبی‌اش مردم را پای صندوق می‌کشاند تا بگوید رژیم ولایت فقیه مشروعیت دارد.

اما پس از ۴۲ سال #انتصابات به جای انتخابات، دیگر بعید است مردم #فریب رژیم ولی‌فقیه را بخورند.

شما چه فکر می‌کنید؟ آیا گزینه‌هایی که با تائید #خامنه‌ای کاندیدا و رئیس حمهور می‌شوند، می‌توانند به رژیم نامشروع او #مشروعیت دهند؟