ویدئوگرافیک | شورای نگهبان تا خرخره در فساد

شورای نگهبان گلوگاه ورود سیاسیون به عرصه سیاست است. گلوگاهی که در دست ولی فقیه می‌باشد که با آن کنترل کامل مجلس و دولت را اختیار دارد و یک اشاره او‌ کافیست تا حتی صلاحیت یار غار خود «هاشمی رفسنجانی» را برای انتخابات ریاست جمهوری رَد کند.

در جریان رد صلاحیت‌های مجلس مستنداتی از فروش صلاحیتها با رشوه‌های ده میلیاردی رو شد.

این در حالیست که رشوه‌دهندگان حتی با داشتن مدرک جعلی هم تائید صلاحیت شده‌اند. در این ویدیو ببینید.