شهین خاکپور فعال مدنی ساکن کرمان به ۱۸ سال حبس تعزیزی محکوم شد

شعبه ۱دادگاه انقلاب کرمان با صدور دادنامه ای شهین خاکپور, فعال مدنی ساکن این شهرستان را در به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “حقوق بشر در ایران”، طی روزهای گذشته, شهین خاکپور، فعال مدنی ساکن کرمان با اتهامات اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و عضویت در گروههای مخالف نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام بنفع گروههای معاند نظام, توهین به روح الله خمینی و توهین به خامنه ای توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست قاضی احمد قربانی در مجموع به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه دادگاه انقلاب کرمان شهین « افسانه » خاکپور, از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و عضویت در گروههای مخالف نظام به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری « درجه ۴ و اشد مجازات », از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام بنفع گروههای معاند نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری, از بابت اتهام توهین به رهبری به تحمل ۱ سال حبس تعزیری, از بابت اتهام توهین به روح الله خمینی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام عضویت در گروههای معاند نظام هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد”. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “شهین « افسانه » خاکپور, پس از ابلاغ این حکم در صدد تنظیم دفاعیه برای تجدیدنظرخواهی است و در مدت مقرر نسبت به این حکم اعتراض خواهد کرد”.