شهوت هاى لاس وگاسی جمهوری اسلامی

|شهوت‌های لاس وگاسی رژیم ایران روحانیون می‌گویند لذت‌های شهوانی آرمان سبک زندگی غربی است؛ اما لذت‌های آخوندی در حکومت ولایت فقیه در قالب صیغه و ارتباط جنسی یک مرد با صدها زن از هزاران حج و عمره بیشتر است. و از سوی دیگر ثروت‌اندوزی روحانیت تشیع و فقیر نگه داشتن ملت از معنویات و اخلاقیاتی است که غرب به آن پشت پا زده است؟!