شهروند عرب اهوازی با قرار وثیقه از زندان شیبان آزاد شد

علی کعب عُمیر، شهروند ساکن اهواز با تامین قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی اهواز آزاد شد.

به گزارش تلویزیون آزادی، روز سه شنبه ۱۳ مردادماه ۱۳۹۹، علی کعب عُمیر فعال مدنى اهوازى اهل کیانشهر و دانشجوى حقوق دانشگاه آزاد، با قرار وثیقه ۱۱۳ میلیارد ریال تا پایان دادرسى و صدور حکم از زندان شیبان آزاد شد.

آقای عُمیر، روز دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸، هنگام خروج از دانشگاه توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل شده بود. این شهروند توسط شعبه ۱۳ دادسرای عمومی و انقلاب اهواز  بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام» مورد محاکمه قرار گرفته بود.

آقای عمیر تا کنون بارها بدلیل فعالیت های خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

از دلایل بازداشت این شهروند اطلاعات دقیقی در دست نیست.