شلیک به پیکر ایران با فرمان خامنه ای

بعد گذشت نزدیک به یک ماه از اعتراضات ابانماه ۹۷ همچنان اخبار و آمار شگفت آوری از پشت پرده های این اعتراضات خونین منتشر میشود . در حالی که نهادهای رسمی جمهوری اسلامی از هرگونه اظهار نظر در رابطه با آمار جانباختگان ، زخمی شدگان و بازواشتی های این اعتراضات خودداری میکنند ، برخی نهادهای بین المللی اقدام به تهیه ی گزارشها و انتشار آمار در این‌ رابطه نموده اند . چندی پیش خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی آمار جانباختگان اعتراضات ۹۸ را نزدیک به ۱۵۰۰ اعلام نموده و اظهار داشت که علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، به شکل مستقیم دستور این سرکوب و کشتار بی سابقه را داده است . اگر این آمار درست باشد ، کشتار آبانماه یکی از بزرگترین و بی سابقه ترین کشتارها در دهها ی گذشته، نه تنها در ایران بلکه در منطقه بوده است .