ویدئوگرافیک | شرایط خوب اقتصادی ایران در خیالات روحانی!

حسن روحانی مدعی است که با وجود تحریم‌ها، ایران شرایط #اقتصادی بهتری دارد. بگذارید این ادعای روحانی را در ترازوی آمار بگذاریم.

اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده که صادرات ۴۵ درصد کاهش یافته و از سوی دیگر تورم به بیش از ۳۲ درصد رسیده است.

شرایط بحرانی به شکلی است که در مدت کوتاهی کره ۹۰ درصد، حمل‌ونقل ۶۰ درصد و تحصیل ۳۰ درصد گران‌تر شده و این در حالی است که ۴۰ درصد ایرانی‌ها هیچ پس‌اندازی ندارند.

صنعت و خدمات هم که به ترتیب رشد منفی ۴٫۴ و ۳٫۵ درصدی داشتند؛ پس این وضعیت بهتری که روحانی از آن حرف می‌زند کجاست؟! شاید در خیالات او و وزیرانش…