شدت بیماری قلبی دکتر ناصر فهیمی و تاکید پزشکان مبنی بر معالجه وی در خارج از زندان

ناصر فهیمی زندانی سیاسی ۴۵ ساله و اهل کردستان که در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ (فشافویه) محبوس است علی رغم ابتلا به بیماری شدید قلبی و مراجعه چندین باره به بهداری زندان با توجه به تجویز و تاکید پزشکان زندان مبنی بر خطرناک بودن نوع بیماری قلبی این زندانی سیاسی و اعزام ایشان به مرکز درمانی خارج از زندان در سایه بی توجهی و تبعیض مسیٔولان زندان فشافویه نسبت به وی همچنان از دسترسی به خدمات پزشکی محروم مانده است و جان این شهروند در خطر میباشد.

به گفته یک منبع مطلع شدت محرومیت این زندانی سیاسی محبوس در زندان فشافویه به حدی است که با فرافکنی، تشکیل پرونده های جدید و حاشیه سازی بسیاری از سوی مسیٔولان زندان و قوه قضاییه هم روبرو شده است که در نمونه هایی میتوان به انتقال به سلول انفرادی به دفعات، عدم تحویل داروهای ضروری وی و ممنوع از ملاقات طولانی مدت، ممنوع از تلفن و کتاب برای این زندانی سیاسی را ذکر کرد.

ناصر فهیمی در تیر ماه سال ۱۳۸۹ توسط وزارت اطلاعات در منطقه یک در تهران بازداشت و سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین جهت بازجویٔی به مدت ۴ ماه انفرادی انتقال پیدا کرد و پس از اتمام دوران بازجویٔی و ارجاع پرونده وی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با رای قاضی صلواتی به اتهام نشر اکاذیب، اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی، تهدید مقامات قضایٔی، توهین به رهبری، در مجموع به ده سال حبس تعزیری محکوم گردید و پرونده این زندانی سیاسی پس از ارجاع به دادگاه تجدید نظر عینا تایٔید و جهت اجرای حکم حبس به ایشان ابلاغ گردید.

ناصر فهیمی برای اولین بار در تاریخ سیاسی ایران ابطال تابعیت ایرانی خود را به صورت رسمی به جهت دیکتاتور بودن حکومت، از جمهوری اسلامی خواستار شد که منجر به خشم افروزی، سردرگمی و نحوه رسیدگی به درخواست، قوه قضاییه شد. تعدادی هم احکام دیگر با پرونده سازی از سوی مسیٔولان قضایٔی و مسیٔولان زندان اوین برای این زندانی سیاسی صادر گردیده که از جمله میتوان به صدور یک حکم تعزیری شش ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق که به اتهام توهین به نماینده قوه قضایٔیه در دادگاه، توسط شعبه ۱۰۵۱ کیفری ۲ مجتمع قضایٔی تهران اشاره کرد.