ویدیوگرافیک | شجریان؛ اسطوره‌ای که مردمی ماند

هنرمندان در ایران دو انتخاب بیشتر پیش روی خود ندارد؛ یا با حکومت یا با مردم! محمدرضا شجریان طرف مردم را انتخاب کرد و هزینه سنگین آن را هم داد.

شجریان با آهنگ «تفنگت را زمین بگذار» در اوج اعتراضات مردمی سال ۸۸ سیلی‌ محکمی به صورت رژیم زد و طی سال‌های اخیر هم با مواضع سیاسی‌اش به برخی هنرمندان یاد داد که مردمی بودن و مردمی ماندن یعنی چه!

اگرچه جمهوری اسلامی نتوانسته شجریان را مانند فریدون فرخزاد حذف فیزیکی کند؛ اما با حذف صدای او از رادیو و تلویزیون به خیالش از این اسطوره آواز انتقام گرفته است.