سینا شکیب، دانشجوی بهائی از دانشگاه اخراج شد

سینا شکیب دانشجوی دانشگاه اصفهان به اعتقاد به آئین بهائی از این دانشگاه اخراج و از ادامه تحصیل محروم شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “هرانا”، سینا شکیب دانشجوی ترم ۴ رشته آمار و کاربردها در دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار دانشگاه اصفهان، به دلیل اعتقاد به آئین بهائی از این دانشگاه اخراج و از ادامه تحصیل محروم شد.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی، سینا شکیب در تاریخ ۳۰ فروردین ماه و در زمان ورود به سامانه آموزشی جهت شرکت در کلاس آنلاین متوجه قفل بودن کارتابل خود شد. در تماس وی با واحد آموزش دانشگاه به او گفته شد که طی نامه‌هایی محرمانه که توسط وزارت و گزینش به دانشگاه ارسال شده، او از دانشگاه اخراج و از ادامه تحصیل محروم است.

دیگر اعضای خانواده این شهروند بهائی نیز پیشتر به طرق مختلف و صرفا به دلیل اعتقاد به آئین بهائی از ادامه تحصیل محروم شده اند. سارا شکیب، خواهر سینا شکیب، دانشجوی سابق آمار در دانشگاه سراسری کاشان، طی روند مشابهی در اولین ترم ورود به دانشگاه در سال ۱۳۹۴ از دانشگاه اخراج شد. همچنین سمیرا شکیب دیگر خواهر این شهروند بهائی نیز در کنکور سراسری سال ۹۷ با پیغام نقص پرونده مواجه شده و از ادامه تحصیل محروم شد. سال ها پیش مادر این خانواده نیز به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شده است.

سینا شکیب، متولد ۱۳۸۰ و دانشجوی ترم ۴ رشته آمار و کاربرد ها در دانشگاه اصفهان-دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار بوده است.