سیاوش جوان و بهزاد طلایی از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان ارومیه منتقل شدند

سیاوش جوان و بهزاد طلایی، دو شهروند سنی مذهب روز یکشنبه ۲۷ مهر با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان این شهر منتقل شدند. این شهروندان حدود ۱۷ روز پیش توسط نیروهای وزارت اطلاعات در ارومیه بازداشت شده بودند.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از هرانا، روز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۹، سیاوش جوان و بهزاد طلایی، دو شهروند سنی مذهب از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان این شهر منتقل شدند.

این شهروندان حدود ۱۷ روز پیش توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شدند.

اتهام مطروحه علیه این افراد عضویت در گروه‌های سلفی عنوان شده است.

سیاوش جوان و بهزاد طلایی، هر دو ۳۰ ساله و از شهروندان سنی مذهب اهل ارومیه هستند.

این افراد امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه از بند مشاوره زندان ارومیه به بند سیاسی این زندان منتقل شدند.