سیامک میرزایی از حضور در جلسه دادگاه بازماند

به گزارش تلویزیون آزادی، جلسه دادگاه بدوی سیامک میرزایی فعال ملی مدنی آذربایجانی دیروز به مورخه ۱۰ آذر۹۸، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشار بدون حضور ایشان برگزار شد. آقای میرزایی بعلت اقامت اجباری (شهرستان قاین در خراسان جنوبی) نتوانسته است در جلسه دادگاه حاضر شود.

لازم به ذکر است پرونده مفتوحه با عنوان اتهامی “تبلیغ علیه نظام” با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات در زندان اوین و سه روز مانده به پایان محکومیت برای ایشان تفهیم اتهام شده بود.

در پرونده سازی مزبور ادله جرم و مصادیق اتهامی ” نگارش نامه ای سرگشاده برای دادستان شهرستان بهارستان تهران مبنی بر تعدی و تخلفات ضابطین امنیتی از وظایف قانونی و عدم اختیارات مسئولین قضایی در برابر کارشکنی و اعمال خودسرانه ظابطین امنیتی، تماس تلفنی متهم با آقای عباس لسانی فعال مدنی آذربایجان، نگارش مقالاتی در ارتباط با حقوق اتنیک های ایران و حمایت از آموزش به زبان مادری، اعلام حمایت سازمان عفو بین الملل از ایشان، اعلام حمایت رسانه های ترکی، فارسی و حقوق بشری از ایشان، اعتصاب غذای وی در زندان” عنوان شده است.

آقای سیامک میرزایی هم اکنون، بیش از ۴ ماه است که در شهرستان قاین واقع در استان خراسان جنوبی در حال سپری نمودن اقامت اجباری یک ساله شان میباشند و این اقامت اجباری مجازات تکمیلی ۳ سال حبس وی محسوب میشود که در زندان اوین گذرانده بودند.