سیاستهای ناکام جمهوری اسلامی در منطقه

کارشناس:
یزدان شهدایی – از دبیران شورای مدیریت گذار

مواضع حسن روحانی ، رئیس جمهوری اسلامی در سالهای اخیر در حوزه های مختلف مورد انتقاد بسیاری در ایران قرار گرفته شده است . روحانی تصور میکرد با وجود برجام میتواند سیاستها و خواستهای خود را بر سایر گروههای سیاسی در ایران تحمیل نماید . اما با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های سنگین بر اقتصاد کشور و ناکامی دولت روحانی از به دست آوردن اهدافی که پیش بینی کرده بودند مواضع روحانی نیز تغییر کرده و خود را به محور بیت رهبری و سپاه پاسداران نزدیک نمود . این نزدیکی آنقدر بی پروایانه بود که باعث ریزش وسیع حامیان او در میان گروههای سیاسی و جامعه گردید . از سوی دیگر جمهوری اسلامی که با شعار صدور انقلاب از سال ۵۷ بر سر کار آمده است ، در چند دهه اخیر با حمایت از گروههای نیابتی در وشورهای منطقه به دنبال تشکیل یک هلال شیعی در منطقه بوده است. اما علی رغم صرف هزینه های بسیار و تلفات بی شمار امروز این گروهها در عراق و لبنان و سوریه و سایر کشورها تحت فشار شدید از سوی آمریکا و کشورهای دیگر هستند و ظاهرا جمهوری اسلامی نیز توان حمایت چندانی برای حفظ آنها ندارد. کشورهایی مانند آمریکا و اسرائیل به خوبی دریافته اند که با وجود این گروههای نیابتی جمهوری اسلامی همچنان به سرکشی های خود ادامه خواهد داد .