سپیده فرهان، فعال مدنی با اتمام دوران مرخصی به زندان برگشت

سپیده فرهان، فعال مدنی که در اعتراضات سراسری دی‌ماه بازداشت شده بود، پس از اتمام دوران مرخصی جهت تحمل ادامه حبس تعزیری به زندان اوین بازگشت.

به گزارش شبکه آزادی، امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سپیده فرهان, زندانی سیاسی که از تاریخ ۱۸ فروردین ماه سالجاری به مرخصی اعزام شده بود پس از اتمام دوران مرخصی جهت تحمل ادامه حبس تعزیری به زندان اوین بازگشت.

خانم فرهان که از معترضان دی‌ماه ۹۶ است در تاریخ ۱۸ فروردین‌ماه ۹۹ به مرخصی اعزام شده بود. او چند روز پس از اعزام به مرخصی با نگارش دلنوشته ای به وضعیت بغرنج زندان اوین اشاره کرده بود.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده این فعال مدنی را به اتهام های “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” و “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب علیه امنیت کشور” به شش سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده‌بود. این حکم بعدتر در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به دو سال کاهش یافت.