سومین روز تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان خمینی کرج

روز سه شنبه ۳۰ بهمن ۹۷ کارکنان بیمارستان خمینی کرج برای سومین روز در اعتراض به عملی نشدن تعهدات سازمان همیاری نسبت به واگذاری بیمارستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تعدادی از کارکنان بیمارستان کرج در اعتراض به عدم مشارکت سازمان همیاری شهرداری‌های استان البرز در احیای این مرکز درمانی و عدم همکاری با خریدار جدید آن، تجمعی را در حیاط این بیمارستان برگزار کردند.

حدود دویست نفر از کارکنان بیمارستان خمینی کرج در اعتراض به عدم مشارکت سازمان همیاری شهرداری‌های استان البرز در احیای این مرکز درمانی و عدم همکاری با خریدار جدید آن، تجمعی را در حیاط این بیمارستان برگزار کردند.

به گفته قاسم طاهری (نایب رییس شورای کار بیمارستان خمینی کرج)؛ روال اعتراض امروز همچون سابق، پیگیری احیای بیمارستان و اعلام حمایت از سرمایه‌گذار خیری است که اخیرا اقدام به خرید این مرکز درمانی نموده، بوده است.