سوداهای جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۰

نظام جمهوری‌اسلامی ظاهراً برای ۱۴۰۰ سوداهای زیادی در سر می‌پروراند. قرار است سال آینده انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران برگزار شود و علی خامنه‌ای وعده داده است که یک دولت جوان و انقلابی سر کار خواهد آمد. این سخنان را رهبر جمهوری‌اسلامی، قبل از انتخابات مجلس هم به زبان آورده بود و نتیجه‌ی روندی که به ظاهر انتخابات نامیده شد، ورود نمایندگانی به مجلس بود که کمترین اقبال مردمی را داشتند و البته بیشترین ولایت مداری را. حالا علی خامنه‌ای ظاهراً قرار است همان فرمول را در انتخابات سال آینده هم عملی کند. برخی می‌گویند سال آینده دستخوش اتفاقات مهمی خواهد بود.
اتفاقاتی مانند جانشینی رهبر و شروع نرمش قهرمانانه نظام با غرب. اتفاقاتی که یک رییس‌جمهور ولایی، جوان و انقلابی می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در هدایت آنها به نفع آرمانهای رهبری داشته باشد.
میهمانان برنامه:
فرزانه بذر پور – روزنامه نگار
احمد پورمند – فعال سیاسی سوسیال دموکرات