سه مدیر سابق وزارت بهداشت بازداشت شدند

سه نفر از مدیران سابق وزارت بهداشت به اتهام تخلف در پرونده‌ شرکت‌های «آوای سلامت» و سهام مرتبط با «پالایشگاه نفت» اصفهان بازداشت شدند.

این افراد از مدیران سابق وزارت بهداشت هستند که پس از نشستن سعید نمکی بر کرسی وزارت بهداشت برکنار شده بودند.

شرکت «آوای پردیس سلامت» سال ۱۳۹۳ و در دوران وزارت قاضی‌زاده هاشمی تشکیل شد که حدود ۵۰ دانشگاه علوم پزشکی سهام‌دار آن معرفی شده‌‌اند.

پرونده «پالایشگاه نفت» اصفهان هم از جنجالی‌ترین پرونده‌هایی بود که در دوران وزارت قاضی‌زاده هاشمی بحث آن به رسانه‌ها کشیده شد.

مرداد ماه امسال نیز سعید نمکی وزیر بهداشت گفته بود که پرونده  سهام «پالایشگاه نفت» در حال رسیدگی است و مدارک و مستندات تحویل مراجع قضایی شده است.

وزارت بهداشت به عنوان بزرگترین سهام دار «پالایشگاه نفت» اصفهان شناخته می‌شود.

گزارش‌ها حکایت از این موضوع دارد که تمامی این سهام و سود حاصل از آن طی سال‌ها ۸۷ تا ۹۲ به شرکت «آوای پردیس سلامت» منتقل شده است.