سه شهروند توسط نیروهای امنیتی در ماهشهر بازداشت شدند

سه شهروند ساکن بندر ماهشهر در استان خوزستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش تلویزیون آزادی، روز شنبه ۴ مردادماه ۹۹، نیروهای امنیتی سه شهروند ساکن شهرک مدنی بندرماهشهر را بازداشت به مکان نامعلومی منتقل کردند.

هویت این سه جوان عرب، علی و حسین بترانى فرزندان خلیل و صادق احراز شده است.

حیدر عباس زاده، فرمانده نیروى انتظامى اتهام این شهروند را به هجوم به منزل امین آلبوغبیش رئیس پایگاه شهرک مدنى متهم کرده است.

۱ مردادماه ۱۳۹۹ در هجوم به منزل رئیس پایگاه بسیج، مادر او بنام «خیریه آلبوغبیش» کشته شد.

منابع حقوق بشر از اهواز مى گویند؛ این سه جوان در حوزه فرهنگى در شهرک فعالیت هاى چشمگیری داشتند. در سال هاى اخیر، جهت جلوگیرى از فعالیت هاى فعالان عرب براى آنان پرونده سازى و صدها نفر تا کنون در پشت میله هاى زندان در بلاتکلیفى بسر مى برند.

به گفته منابع محلى ماهشهر، امین آلبوغبیش جاسوس اداره اطلاعات و رئیس پایگاه بسیج و در سرکوب جوانان شهرک مدنى (کوى غزاله) بندرماهشهر در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نقش داشته است و هجوم به منزل او به دلیل نقشش در سرکوب اعتراضات و بازداشت جوانان این منطقه بوده است.