سه زندانی سنی مذهب در زندان وکیل آباد اعدام شدند

محمدعلی آرایش، حمید راست بالا و کبیر سعادت جهانی، سه زندانی سنی مذهب در زندان وکیل آباد اعدام شدند.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “حقوق بشر در ایران”، روز پنج شنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۹، محمدعلی آرایش فرزند بعیدالله، کبیر سعادت جهانی فرزند علی متاهل و دارای ۲ فرزند و حمید راست بالا متولد: ۱۳۶۳ فرزند جلال متاهل اهل استان گلستان، سه زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در بند ۶ -۱ زندان وکیل آباد مشهد که پیش از این با اتهامات « اقدام علیه امنیت ملی – بغی از طریق عضویت در گروه سلفی الفرقان » و « عضویت در جبهه همبستگی ملی اهل‌ سنت ایران »، توسط دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم و این حکم در شعبه دیوان عالی کشور تائید شده بود احکام اعدام این افراد در زندان مذکور به اجرا در آمد. 

براساس این گزارش، احکام اعدام محمدعلی آرایش، حمید راست بالا و کبیر سعادت جهانی، سه زندانی سنی مذهب در حال به اجرا در آمده که جملگی هر ۳ نفر این زندانیان سنی مذهب از تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹ از بند ۶ – ۱ زندان وکیل آباد مشهد به مکان نامعلومی منتقل شده بودند حتی خانواده این افراد هم برای ملاقات آخر به زندان وکیل آباد احضار نشدند و این حکم در سکوت و به صورت مخفیانه به اجرا در آمد.

لازم به ذکر است، حمید راست بالا، محمدعلی آرایش و کبیر سعادت جهانی به همراه حسین وارسته سلیمانی، تاج محمدخرمالی، حکیم عظیم گرگیج، فرهاد شاکری، عیسی عیدمحمدی و عبدالرحمن گرگیج، در سال ۱۳۹۴، توسط ماموران اداره اطلاعات مشهد بازداشت و پس انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در حالی در دوران بازجوئی تحت شدیدترین شکنجه قرار گرفتند حتی از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم هم محروم بودند و پس از ۱۱ ماه سلول انفرادی و بازجوئی های فشرده به بند قرنطینه و سپس به بند ۶ – ۱ در زندان وکیل آباد مشهد منتقل شدند. 

با آغاز مراحل بازپرسی پرونده جملگی این شهروندان اهل سنت در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به ریاست بازپرس بازرگانی و در شعبه اول بازپرسی هم به ریاست بازپرس حسن حیدری مورد بررسی و تفهیم اتهام قرار گرفتند. 

پس از اتمام مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام و ارجاع پرونده محمدعلی آرایش – فرزند: بعیدالله، کبیر سعادت جهانی – فرزند: علی – متاهل و دارای ۲ فرزند و حمید راست بالا- متولد: ۱۳۶۳ – فرزند: جلال – متاهل – اهل استان گلستان، در حالی که از لحظه بازداشت، در مراحل بازجوئی، بازپرسی و دادرسی از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بودند به شعبه ۱ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی محمود داود آبادی، هر ۳ نفر با اتهام « اقدام علیه امنیت ملی – بغی از طریق عضویت در گروه سلفی الفرقان » و « عضویت در جبهه همبستگی ملی اهل‌ سنت ایران »، به اعدام محکوم شدند. این احکام پس از ارجاع پرونده به شعبه دیوان عالی کشور عیناً تائید شد.