سهیل عربی به حبس و تبعید محکوم شد

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران سهیل عربی را در پرونده جدیدی به سه سال حبس، سه سال تبعید و جزای نقدی محکوم کرده است.

به گزارش خبرگزاری« شبکه آزادی» سهیل عربی زندانی عقیدتی محبوس در زندان تهران بزرگ، در پرونده جدیدی که در زندان علیه وی باز شده، به اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» به سه سال حبس تعزیری، سه سال تبعید به برازجان و مبلغ ۴ میلیون تومان جزای نقدی جهت واریز به صندوق دولت محکوم شده است.

این پرونده سازی روی دو اتهام ارتباط با رسانه های خارجی و دادن بیانیه به خارج از زندان و خط دادن به مردم برای تظاهرات و اعتراض دی ۹۶ صورت گرفته است.

دلایل اتهامات عنوان شده علیه ایشان ارسال فایل‌های صوتی از داخل زندان و تشبیه زندان تهران بزرگ به «شکنجه‌گاه» بوده است.

شایان ذکر است که در تیرماه گذشته نیز این زندانی عقیدتی در پی پرونده سازی سپاه در دوران زندان، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» از سوی قاضی مقیسه به ۶سال حبس محکوم شد.

سهیل عربی در اعتراض به فشارهای وارده از سوی نیروهای امنیتی بارها دست به اعتصاب غذا زده و در بند دو-الف مورد بازجویی قرار گرفته است.

وکیل مدافع سهیل عربی در صفحه اینستاگرام خود با اعلام این خبر نوشت :

با مراجعه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رای صادره در خصوص پرونده  موکلم را حضورا دریافت کردم.

وی نوشت:

«در صفحات سفید تاریخ یکبار دیگر بنویسید

مبارزه درمان دردهاست

یکی برای همه؛ همه برای یکی

دستهای بزرگ خلق دربند است

گل سرخش را تنها نخواهد گذاشت

او را از پشت میله های زندان پس خواهد گرفت»