سهیلا حجاب بە ویروس کرونا مبتلا شد

سهیلا حجاب زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین بە ویروس کرونا مبتلا شدە است.

به گزارش شبکه آزادی به نقل از “هەنگاو”، سهیلا حجاب، وکیل دادگستری و از فعالین مدنی کرمانشاه کە دوران محکومیت پنج سالە خود را در زندان قرچک ورامین سپری می کند، بە ویروس کرونا مبتلا شدە  و طی هفتە گذشتە تنها یک بار و آن هم برای مدت کوتاهی بە بهداری زندان منتقل شدە است.

سهیلا حجاب از روز سەشنبە ٢٧ خرداد ٩٩در بند قرنطینە زندان قرچک ورامین دست بە اعتصاب غذا زدە و طی روزهای گذشتە از سوی مسئولین زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفتە است.

یک منبع مطلع در اینبارە  اعلام کرد کە، خانم حجاب هم اکنون در اتاق رای کارها دوران محکومیت خود را سپری می کند. اتاق رای کارها مخصوص زندانیانی است کە کارهای روزمرە زندان را انجام می دهند.

سهیلا حجاب، روز شنبە ٣ خرداد ٩٩ ، پس از احضار بە شعبە ٣۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران و اتمام جلسە دادرسی با تایید حکم ١٨ سال حبس دادگاه بدوی ، در هنگام خروج از ساختمان دادگاه توسط ماموران قرارگاه ثاراللە سپاه پاسداران بازداشت و بە بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شدە است.

روز چهارشنبە ٢٨ اسفند ٩٨ ، سهیلا حجاب وکیل دادگستری و از فعالین مدنی کرمانشاه از سوی شعبە ٢٨ دادگاه انقلاب تهران بە ریاست قاضی مقیسە بە تحمل ١٨ سال حبس محکوم شد.

این فعال مدنی بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، «تشویش اذهان عمومی به قصد آشوب»، «تشکیل گروه در راستای حقوق زنان»، و «درخواست رفراندوم و تغییر قانون اساسی» مجموعا به ۱۸ سال زندان محکوم شده است.بر طبق قانون تجمیع احکام، حکم اشد خانم سهیلا حجاب یعنی حکم ۵ سال حبس کە بە اتهام ”اجماع و تبانی“ صادر شدە قابل اجرا می باشد.